محمد دهقان نقندر

۰۱آبان
تصویب استفساریه قانون انتخابات مغایر با سیاست های ابلاغ شده رهبری است/ تعدادی از نمایندگان برای عدم تصویب این طرح تلاش زیادی کردند

تصویب استفساریه قانون انتخابات مغایر با سیاست های ابلاغ شده رهبری است/ تعدادی از نمایندگان برای عدم تصویب این طرح تلاش زیادی کردند

دهقان با بیان اینکه تصویب استفساریه قانون انتخابات مغایر با سیاست های ابلاغ شده رهبری است، گفت: تعدادی از نمایندگان برای عدم تصویب این طرح تلاش زیادی کردند اما در نهایت این طرح به تصویب رسید.