محمد دارائی

۲۹مرداد
محمدرضا دارائی مسئول دانشگاه پیام نور دماوند شد

محمدرضا دارائی مسئول دانشگاه پیام نور دماوند شد

طی حکمی از سوی ریاست دانشگاه پیام نور تهران، محمدرضا دارائی مسئول امور جاری دانشگاه پیام نور دماوند شد.