محمد خوشبین کارشناس تغذیه

۲۰اسفند
تغذیه مناسب، سپر دفاعی مقابله با کرونا ویروس

تغذیه مناسب، سپر دفاعی مقابله با کرونا ویروس

یک کارشناس تغذیه با اشاره به نقش تغذیه در پیشگیری از ابتلا به کرونا، گفت: عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های کلیوی و قلبی و سوء تغذیه دارد و خوراکی‌های نامناسب در ابتلا به ویروس کرونا موثر هستند.