محمد حسین محمدیان

۲۶فروردین
استقبال گرم از قهرمان کشتی جهان در فیروزکوه

استقبال گرم از قهرمان کشتی جهان در فیروزکوه

محمد حسین محمدیان کشتی گیر توانمند تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران، در مسیر بازگشت از سفر به استان مازندران در فیروزکوه با استقابل خیل هواداران کشتی شهرستان مواجه شد.