محمد حسین رستمی

۰۸اردیبهشت
خاندان هاشمی دست به دامن شبکه های مجازی شدند + تصاویر

خاندان هاشمی دست به دامن شبکه های مجازی شدند + تصاویر

ساعت از ۱۲ و نیم ظهر بود که یاسر هاشمی همراه با احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان وارد شدند و برخی با دیدن او متحیر شدند یاسر هاشمی پس از سلام و احوال پرسی با اعضای این گروه گفت که به دعوت مدیر این گروه به جمع آنها آمده است.