محمد حسین دهقانی

۱۳مرداد
راهبرد بسیج دانشجویی چیست؟

راهبرد بسیج دانشجویی چیست؟

مسئول معاونت گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی استان تهران گفت:راهبرد بسیج دانشجویی تشکیل شورایی بنام شورای اصلاح و احصاء نظام و مسائل استان است.