محمد حسین اسماعیلی

۱۹اسفند
فعالیت بیش از ۹۰ انجمن فرهنگی و هنری در استان تهران

فعالیت بیش از ۹۰ انجمن فرهنگی و هنری در استان تهران

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: بیش از ۹۰ انجمن فرهنگی و هنری در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند و انجمن موسیقی هم از آن انجمن‌هایی است که خوشبختانه در این سال‌ها شکل گرفت و اگر فعالیت‌های کل استان تهران در زمینه تشکیل انجمن‌های فرهنگی و هنری را رصد کنیم شاهد یک پویایی در فعالیت‌های هنری هستیم.