محمد توکلی

۲۸بهمن
در گذشت محمد توکلی هنرمند ۳۴ بر اثر عارضه کبدی

در گذشت محمد توکلی هنرمند ۳۴ بر اثر عارضه کبدی

محمد توکلی عکاس، طراح و گرافیست و فرزند احمد توکلی، صبح امروز ۲۸ بهمن درگذشت.