محمد بن‌سلمان

۰۵خرداد
پایه‌های حکومت آل سعود لرزان شده است

پایه‌های حکومت آل سعود لرزان شده است

خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای به پیامدهای احتمالی برنامه‌های اصلاحات و مدرن‌سازی شاهزاده «محمد بن‌سلمان» پرداخت و با اشاره به ناخوش آمدن این اقدامات به کام بخشی از نهاد قدرت، پیش نتیجه‌گیری کرد که شاید عربستان دوباره کشوری چندپاره شود.