محمد بلباسی

۲۱مهر
بازخوانی مصاحبه شهید محمد بلباسی در مورد رسالت رسانه‌ها

بازخوانی مصاحبه شهید محمد بلباسی در مورد رسالت رسانه‌ها

شهید محمد بلباسی، مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه کربلای استان مازندران بود که ۱۷ اردیبهشت سال ۹۵ در خان طومان به شهادت رسید.