محمد بانگورا

۱۶مهر
برای آمدن به پرسپولیس هنوز تصمیم نگرفتم

برای آمدن به پرسپولیس هنوز تصمیم نگرفتم

بازیکن مدنظر پرسپولیسی ها گفت: «من در اینترنت اطلاعاتی به دست آوردم و دیدم که پرسپولیس مثل سلتیک پرطرفدار است.»