محمد ایمان

۰۴آبان
ماجرای برخورد پنکه سقفی با نوزاد شیرخواره+ فیلم

ماجرای برخورد پنکه سقفی با نوزاد شیرخواره+ فیلم

چهار سال از ماجرای «محمد ایمان» می‌گذرد، نوزادی که در حین تصویرسازی روضه حضرت علی اصغر(ع) دچار سانحه شد، اما پدرش روایت دیگری از این ماجرا دارد.