محمد اصغری

۲۱اسفند
امروز و فردا بارش باران در ۱۱ استان

امروز و فردا بارش باران در ۱۱ استان

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: امروز و فردا در ۱۱ استان کشور شاهد بارش باران خواهیم بود.