محمد اسماعیل رستمی نیا

۰۱اردیبهشت
ارائه کتاب «اقتصاد مقاومتی از نظر تا عمل» در نمایشگاه بین المللی کتاب

ارائه کتاب «اقتصاد مقاومتی از نظر تا عمل» در نمایشگاه بین المللی کتاب

مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه یک گروه ۵ نفره نویسندگان مختلف قصد دارند کتابی تحت عنوان “اقتصاد مقاومتی از نظر تا عمل” را نگارش کنند، گفت: این کتاب ۲۰۰ صفحه ای در حال نگارش بوده و در نمایشگاه بین المللی کتاب نیز برای عموم مردم عرضه خواهد شد.