محمد آخوندی

۰۸بهمن
پیامی سرپرست دانشگاه اریکه پرسپولیس شد

پیامی سرپرست دانشگاه اریکه پرسپولیس شد

مراسم معارفه الهه پیامی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه اریکه پرسپولیس و تکریم محمد آخوندی رئیس سابق این مرکز برگزار شد.