محمد آبشک

۱۶شهریور
اولین بازیکن فصل گذشته فولاد که قرارداد خود را تمدید کرد

اولین بازیکن فصل گذشته فولاد که قرارداد خود را تمدید کرد

دو بازیکن فولاد در لیگ بیستم نیز در این تیم توپ خواهند زد.