محمد(ص)

۳۰بهمن
بانویی که الگوی مردان عالم است

بانویی که الگوی مردان عالم است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: با وجود اینکه حضرت محمد(ص)  دارای بالاترین مقام در حوزه حکومت‌داری بودند به هیچ وجه به نزدیکان خود به خصوص دختر خود تفاوتی با دیگران قائل نبود این درحالی که برخی از مسئولین دنیا‌گرا و بی‌کفایت به جای اینکه برای اسلام و مسلمین خدمت کنند به جیب خود خدمت می‌کنند.