محمدجواد رودگر

۱۰آذر
شهید سلیمانی از سردار سلیمانی قدرتمندتر است

شهید سلیمانی از سردار سلیمانی قدرتمندتر است

گزاره «شهید سلیمانی» قدرتمندتر از «سردار سلیمانی» و قدرت نرم پویا و پایدار جامعه اسلامی و انقلابی است.