محمدجواد آذری

۱۷مرداد
محمدجواد آذری جهرمی کیست؟

محمدجواد آذری جهرمی کیست؟

محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی ارتباطات در کابینه دوازدهم است.