محمدباقر اثنی‌عشری

۰۳مرداد
قیمت اینترنت موبایل واقعی نیست

قیمت اینترنت موبایل واقعی نیست

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به جبران حاشیه سود اپراتورهای موبایل در بخش صوت به‌جای اینترنت، تاکید کرد: اگر تعرفه‌ صوت موبایل واقعی شود و کاهش پیدا کند، تعرفه اینترنت هم واقعی خواهد شد.