محمدایمان

۰۵آبان
ماجرای برخورد پنکه سقفی با نوزاد+عکس

ماجرای برخورد پنکه سقفی با نوزاد+عکس

چهار سال از ماجرای «محمد ایمان» می‌گذرد، نوزادی که در حین تصویرسازی روضه حضرت علی اصغر(ع) دچار سانحه شد، اما پدرش روایت دیگری از این ماجرا دارد.