محمدامین طباطبایی

۲۷مهر
شطرنج باز ایرانی مقابل نماینده رژیم صهیونیستی بازی نکرد

شطرنج باز ایرانی مقابل نماینده رژیم صهیونیستی بازی نکرد

محمدامین طباطبایی شطرنج باز ایرانی مقابل نماینده رژیم صهیونیستی در دور ششم مسابقات جوانان جهان بازی نکرد.