محمداسماعیل سعیدی

۱۴دی
تخصیص اعتبار برای مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا

تخصیص اعتبار برای مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا

عضو کمیسیون تلفیق بودجه از پیشنهاد نمایندگان برای تخصیص اعتبار برای مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا در جریان بررسی بودجه سال ۹۹ در این کمیسیون خبر داد.

۰۴اردیبهشت
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شاید یک سال دیگر!

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شاید یک سال دیگر!

همسان سازی حقوق بازنشستگان از موضوعاتی است که پس از گذشت سالها،تحقق آن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.