محمدآباد

۰۸اسفند
اراضی موات محمدآباد صرفا جهت تامین سرانه ها خواهد بود

اراضی موات محمدآباد صرفا جهت تامین سرانه ها خواهد بود

بخشدار مرکزی قرچک گفت: در روستای محمدآباد هرگونه توافق جهت الحاق اراضی با کاربری مسکونی ممنوع و از اراضی موات صرفاً جهت تامین سرانه ها استفاده خواهد شد.

۱۴اردیبهشت
ویزیت رایگان در روستای محمدآباد قرچک

ویزیت رایگان در روستای محمدآباد قرچک

کانون بسیج جامعه پزشکی و بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد شهرستان قرچک با حضور در روستای محمدآباد اقدام به ویزیت رایگان در مناطق محروم کردند.