محل نگه داری مسواک

۱۱بهمن
خطرناک ترین محل نگهداری مسواک

خطرناک ترین محل نگهداری مسواک

محل نگهداری مسواک یکی از مهم ترین نکات بهداشت و سلامت دهان و دندان است زیرا قرار دادن مسواک در مکانی مرطوب و آلوده موجب تجمع و رشد باکتری ها روی مسواک می شود.