محل شهادت محسن حججی

۲۱شهریور
تیپ فاطمیون چگونه انتقام شهید حججی را گرفت؟

تیپ فاطمیون چگونه انتقام شهید حججی را گرفت؟

تیپ امام حسن(ع) لشکر فاطمیون در مرز عراق و سوریه در نزدیکی محل شهادت شهید حججی انتقام سختی از تکفیری‌های داعش گرفتند.