محل جدید

۳۰شهریور
مکان جدید دفن زباله‌های تهران کجاست؟!

مکان جدید دفن زباله‌های تهران کجاست؟!

رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه در صحن شورای اسلامی شهرستان ری در خصوص اراضی پیشنهادی جهت مکان جدید دفن زباله‌های شهری تهران هشدار داد.