محله چینی ها

۰۵شهریور
وداع پولانسکی با اسکار

وداع پولانسکی با اسکار

یک قاضی روز سه شنبه درخواست رومن پولانسکی برای بازگشت مجدد در آکادمی هنرها و علوم تصویر متحرک را رد کرد. در حالیکه پولانسکی خود راضی به بازگشت نیست.