محله هرندی

۲۳فروردین
محله هرندی زخمی بر چهره پایتخت

محله هرندی زخمی بر چهره پایتخت

محله هرندی تهران یکی از محلات با آسیب های اجتماعی فراوان است که با توجه به وقایع و صحنه های ناگواری که در این بخش از شهر روی می دهد مردم و مسئولان از آن به عنوان زخمی عمیق بر چهره شهر یاد می کنند.