محله های محروم

۰۱مهر
ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به محله های محروم بهارستان

ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به محله های محروم بهارستان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در مرحله اول طرح جهادی رسیدگی به مشکلات محلات محروم، اقدام به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان کرد.