محله های قدیمی

۲۸مهر
نفرآباد؛قدیمی ترین محله جنوب تهران

نفرآباد؛قدیمی ترین محله جنوب تهران

«نفرآباد» پهنه وسیعی از یک محله قدیمی چند صد ساله شهرری است. بومیان قدیمی این نواحی از نفرداران (شترداران) شاهان صفوی و قاجار بوده اند. دورتا دور محله کاروان سرا و محل اتراق شتربانان بوده و از همان زمان تا کنون به «نفرآباد» معروف شده است. این را نقشه منطقه و محدوده اش که حالا از شمال به میدان شهر ری، از جنوب به بلوار سلمان فارسی، از غرب به حرم عبدالعظیم(ع) و از شرق به محله سه دختران می رسد، به ما نشان میدهد.