محله های قدیمی تهران

۰۴فروردین
محله های قدیمی تهران به روایت تصویر

محله های قدیمی تهران به روایت تصویر

محله دربند از مناطق خنک و گردشگری تهران از دهکده‌های قدیمی شمیران و واقع در شمال باغ سعدآباد است.