محله شهیدگاه

۱۶تیر
بهره‌برداری از پروژه پیاده‌راه محله شهیدگاه پیشوا در آینده نزدیک

بهره‌برداری از پروژه پیاده‌راه محله شهیدگاه پیشوا در آینده نزدیک

شهردار پیشوا گفت: پروژه پیاده راه تپه سلام یکی از پروژه های شهری است که مرحله سنگ چینی این تپه در حال اجرا است که پس از اتمام، آن مکان را از حالت یک تپه ساده به یک فضای تفریحی و گردشگری برای خانواده‌ها تبدیل خواهد کرد.