محله تهرانسر

۲۰خرداد
تهرانسر کجاست؟
موقعیت محله تهرانسر:

تهرانسر کجاست؟

محله‌ی تهرانسر در سمت غرب تهران و به طور دقیق‌تر در منطقه ۲۱ شهرداری قرار دارد.