محله اقدسیه شهرری

۰۶تیر
کاسبی که هنوز نسیه دادن را فراموش نکرده است

کاسبی که هنوز نسیه دادن را فراموش نکرده است

اهالی و قدیمی های خیابان پیلغوش در شهرری، حاج اسماعیل تقوی راد که حدود ۶۰سال است به عنوان کسبه ای منصف و متدین، در مغازه ای واقع در کوچه مزین به نام پسرش «مهدی تقوی راد»، از همرزمان شهید چمران که ۳۹سال پیش برای آخرین بار با او خداحافظی کرد و در منطقه عملیاتی پاوه در سال ۱۳۵۸ به شهادت رسید را به خوبی می شناسند.