محلس شورای اسلامی

۰۴دی
موج سواری دشمن و غرق شدن ایران در ماجرای سراوان

موج سواری دشمن و غرق شدن ایران در ماجرای سراوان

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مسائل شخصی دلیلی برای استضیاح وزیر نیست، گفت: با داد و فریاد و بدون توجه به قانون نباید آبروی مجلس و نظام را برد.