محلات منطقه 15

۱۴آذر
کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه ۱۵ در مسابقات المپیاد محلات

کسب چند مقام انفرادی و تیمی توسط بانوان محلات منطقه ۱۵ در مسابقات المپیاد محلات

بانوان ورزشکار محلات منطقه ۱۵ موفق به کسب چند مقام انفرادی و تیمی در بین ورزشکاران محلات مناطق ۲۲گانه تهران شدند.