محلات محروم

۰۱مهر
شهرداری شهر گلستان به محلات محروم چه خدماتی ارائه می‌دهد ؟

شهرداری شهر گلستان به محلات محروم چه خدماتی ارائه می‌دهد ؟

مجموعه مدیریت شهری گلستان با ارائه خدمات عمرانی و شهری در طرح جهادی رسیدگی به مشکلات محلات محروم شهرستان بهارستان شرکت کرد.