محقق چینی

۱۸اردیبهشت
محقق چینی ویروس کرونا در آمریکا به قتل رسید

محقق چینی ویروس کرونا در آمریکا به قتل رسید

یک محقق جوان که درباره ویروس کرونا در دانشگاه پیتسبورگ تحقیق می کرد، به قتل رسید.