محصول مشترک ایران و هند

۰۴دی
اولین بازیگر سریال «سلام بمبئی» مشخص شد

اولین بازیگر سریال «سلام بمبئی» مشخص شد

گلشن گروور اولین بازیگر هندی سریال «سلام بمبئی» معرفی شد.