محصولات-کشاورزی-رقابتی-شوند-باز- تهرانیوز

۳۰آبان
محصولات کشاورزی باید رقابتی شوند و بازار صادراتی پیدا کنند

محصولات کشاورزی باید رقابتی شوند و بازار صادراتی پیدا کنند

رئیس جمهور کنده شدن بنیان و اساس گروهک تروریستی داعش از سوریه را به رهبر معظم انقلاب، نیروهای سپاه، ارتش، نیروی سپاه قدس و به ویژه سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس و همچنین دیپلماتهای ایرانی تبریک گفت.