محصولات خودروسازان

۱۰شهریور
ظرفیت تالار شیشه‌ای در صعود میزان فروش خودروسازان / بازار سرمایه می‌تواند به نقدینگی شرکت‌های خودروساز کمک کند
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

ظرفیت تالار شیشه‌ای در صعود میزان فروش خودروسازان / بازار سرمایه می‌تواند به نقدینگی شرکت‌های خودروساز کمک کند

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: صعود میزان سهام خودروسازان در بورس می تواند نقش موثری در افزایش میزان فروش محصولات آنها داشته باشد به شرطی که خودروسازان محصولات خودرو را در بورس کالا عرضه کنند.