محصولات خام دامی

۰۸اسفند
مهمترین فاکتور انتخاب محصولات خام دامی چیست ؟

مهمترین فاکتور انتخاب محصولات خام دامی چیست ؟

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قدس با اشاره به این‌که مهمترین موضوع در فرآورده های خام دامی، بحث هویت فرآورده است گفت: فرآورده هویت دار موجب افزایش اعتماد مصرف کننده، طول عمر بیشتر در نگهداری محصول، فرهنگ سازی و ایجاد رقابت میان تولید کنندگان می شود.