محصولات بلور و شیشه

۲۶شهریور
تولید ۷۰ درصد محصولات بلور و شیشه کشور در ورامین
«تهران نیوز» گزارش می‌دهد؛

تولید ۷۰ درصد محصولات بلور و شیشه کشور در ورامین

فرماندار ورامین گفت: ۷۰ درصد از محصولات شیشه و بلور کشور در شهرستان ورامین تولید می‌شود که این تولیدات به عنوان مهمترین شاخصه‌های صنایع دستی استان تهران، به ورامین ظرفیت تبدیل شدن به شهرستان ملی و شاخص تولید شیشه و آبگینه را داده است.