محسن کرکه آبادی

۳۰تیر
با تنش میان ایران و آمریکا بازار بورس سقوط می‌کند؟
کرکه‌آبادی در گفت‌وگو با «تهران‌نیوز»؛

با تنش میان ایران و آمریکا بازار بورس سقوط می‌کند؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت:  بازار سرمایه به تنهایی نمی تواند به انتخاب شدن یا نشدن ترامپ واکنش نشان دهد، و آن اتخاذ سیاست های جدید یا ادامه سیاست های قبل است که در آینده مشخص می کند بازار سرمایه تحت عوامل اقتصادی و سیاسی که اتفاق می افتد به کدام سو می‌رود.