محسن پورسید آقایی

۲۷شهریور
تخصیص ۱۷ میلیارد تومان به سرویس مدارس استثنایی

تخصیص ۱۷ میلیارد تومان به سرویس مدارس استثنایی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اختصاص ۱۷ میلیارد تومان برای سرویس مدارس استثنایی خبر داد.