محسن پهلوان

۰۷مرداد
پهلوان مدیرعامل سابق پدیده شاندیز بازداشت شد

پهلوان مدیرعامل سابق پدیده شاندیز بازداشت شد

مدیرعامل سابق پدیده شاندیز بازداشت و روانه زندان شد.