محسن پاک نژاد

۰۹تیر
مدیرعاملی که صبح برکنار شد؛ بعدازظهر حکم جدید گرفت

مدیرعاملی که صبح برکنار شد؛ بعدازظهر حکم جدید گرفت

محسن پاک نژاد مدیرعامل تازه تغییر کرده شرکت نیکو به عنوان معاون جدید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.