محسن وزوائی

۱۷اردیبهشت
تیپ الهام چرخنده در یک نمایش + عکس

تیپ الهام چرخنده در یک نمایش + عکس

یک گروه ارزشی، نمایش زندگی «محسن وزوائی» را بر صحنه می‌برد که نخبه بی بدیل شیمی است.