محسن مسلیمان

۰۵دی
جواهرات برانکو در پرسپولیس

جواهرات برانکو در پرسپولیس

مسلمان و امیری به نوعی کلیدی‌ترین مهره‌های پرسپولیس در نیم‌فصل اول بودند و در بازی‌های زیادی موفق شدند عصای دست برانکو ایوانکوویچ باشند.